Rasfoire documente

Ordinul 338/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Ordinul 14/2021 pentru modificarea şi completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2020

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Ordinul 6.607/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Dobroeşti, cu satele aparţinătoare Dobroeşti şi Fundeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Ordinul 6.605/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Ordinul 6.604/2021 pentru modificarea Ordinului şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.578/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Timişoara, comuna Moşniţa Nouă, comuna Ghiroda, comuna Giroc şi comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Decizia 218/2021 privind numirea domnului Ştefan Toga în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Hotarirea 294/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală Polivalentă 5.000 locuri, municipiul Suceava, judeţul Suceava''

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021

Decizia 63/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 248 din 11-mar-2021