Rasfoire documente

Ordinul 6.599/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Ordinul 3.320/2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 292/2021 privind numirea domnului Topoleanu Nicolae în funcţia de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 291/2021 privind numirea domnului Boricean Cosmin în funcţia de subprefect al judeţului Covasna

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 290/2021 privind numirea domnului Stoica Alin-Bogdan în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 289/2021 privind numirea domnului Lăudatu Marcel în funcţia de prefect al judeţului Vaslui

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 288/2021 privind numirea domnului Ivanov Marcel în funcţia de prefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Decizia 37/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 30/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 29/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, cu privire la numărul de membri şi componenţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 28/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor - COM(2020) 607

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 27/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Stabilirea unui obiectiv mai ambiţios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetăţenilor - COM(2020) 562

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Hotarirea 26/2021 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021