Rasfoire documente

Raportul 32.850/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zanfir Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 32.816/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vrabie Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Ordinul 165/2021 pentru aprobarea modificării unor reglementări în domeniul certificării şi înmatriculării aeronavelor civile fără pilot la bord

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Ordinul 64/2021 privind aprobarea tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, atestarea managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice, pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei/atestatului, pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei/atestatului sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei/atestatului, pentru modificarea autorizaţiei/atestatului

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Hotarirea 287/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte noi modalităţi de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Hotarirea 285/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara reţelei TEN-T - Port Corabia''

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Hotarirea 284/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''D.A.N.U.B.E. - Reţea de acces la Dunăre - Deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime - Port Giurgiu''

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.865/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlase Mircea-George, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.436/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vreme Şerban, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.430/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vreme Daniela-Simona, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.307/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Viericiu Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.240/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zamfirescu Alexandru Lucian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.238/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zelca Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.187/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Uniunii Croaţilor din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 1.173/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vatav Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 33.814/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zaharie Gabriel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 33.811/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Uhliuc Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 33.802/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ursulean Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 33.071/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vîja Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 33.070/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zară Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021

Raportul 32.855/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vasi Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 237 din 09-mar-2021