Rasfoire documente

Ordinul 388/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 288/2014

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 201/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cătălin Balan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 200/2021 pentru numirea domnului Vasile-Cristian Roman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 199/2021 pentru eliberarea doamnei Carmen Moraru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 198/2021 privind numirea domnului Andrei Vasile Ungur în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 197/2021 privind eliberarea domnului Andrei Vasile Ungur din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 196/2000 eliberarea doamnei Mariana Cotoi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 195/2021 pentru numirea domnului Aurelian Păduraru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021

Decizia 61/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 222 din 04-mar-2021