Rasfoire documente

Ordinul 6.551/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Ordinul 6.552/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru localitatea Şandra, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Ordinul 6.550/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Dudeştii Vechi, cu localităţile aparţinătoare Dudeştii Vechi, Cheglevici şi Colonia Bulgară, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 206/2021 privind numirea domnului Berbece Gheorghiţă în funcţia de prefect al judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 205/2021 privind numirea domnului Fârtat Sebastian în funcţia de prefect al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 204/2021 privind numirea domnului Nemeth Zoltan în funcţia de prefect al judeţului Timiş

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 203/2021 privind numirea doamnei Paraschivescu Emilia în funcţia de prefect al judeţului Teleorman

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 202/2021 privind numirea domnului Cimpoeşu Iulian în funcţia de prefect al judeţului Suceava

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 201/2021 privind numirea domnului Creţu Mircea-Dorin în funcţia de prefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 200/2021 privind numirea domnului Dari Toma în funcţia de prefect al judeţului Sălaj

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Hotarirea 199/2021 privind numirea domnului Altfatter Tamas-Ferenc în funcţia de prefect al judeţului Satu Mare

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021

Decizia 791/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 215 din 03-mar-2021