Rasfoire documente

Decizia 178/2021 privind numirea doamnei Maria Mădălina Turza în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Decizia 177/2021 privind numirea doamnei Florica Cherecheş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Decizia 176/2021 privind eliberarea doamnei Maria Mădălina Turza din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Hotarirea 67/2021 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Hotarirea 66/2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Decizia 869/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3-5 şi art. 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Decizia 853/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 şi art. 43 din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021

Decretul 161/2021 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 202 din 01-mar-2021