Rasfoire documente

Raportul 2.062/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cârcu Nicolaie-Simion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 2.060/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Boca Dorina-Mariana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.808/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale Forumului Democrat al Germanilor din România, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.639/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lung Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.638/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Krizsan Mihaly, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.637/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilea Cornel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.636/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hăşmaşan Dorin Florentin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.634/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Feketics Jozsef, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.631/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Comes Claudiu Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.630/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Coc Doina, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.629/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bucur Paul-Adrian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.627/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bereczki Balasz-Andras, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.512/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilieş Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.511/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cubleşan Istafie, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.510/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cira Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Raportul 33.509/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Balla Gheorghe-Mirel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Hotarirea 58/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta ocolitoare Giurgiu'', judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Hotarirea 56/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Decizia 51/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021

Decizia 859/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1^4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 200 din 01-mar-2021