Rasfoire documente

Hotarirea 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 1.857/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Isarii Cezar-Andrei, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 1.432/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iacob Nelu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.159/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dăneţiu Silviu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.152/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Fogoroş Paraschiva, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.151/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Godri Iosif, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.149/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lăzăroae Ioan-Aurel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.117/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Danciu Radu-Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.097/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Duca Gheorghe-Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.096/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Grancea Corneliu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.093/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ivan Sebastian-Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 33.092/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hosu Emilian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 32.872/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dimiean Florian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 32.854/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ghica Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 32.853/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gubavu Marin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 32.851/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Enescu Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Raportul 32.846/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lupu Adrian-Gelu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Ordinul M.40/2021 pentru completarea art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.9/2008

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Decizia 3/2021 privind încetarea dării în administrare acordate prin Licenţa nr. 22.389/2019 a lucrărilor miniere de explorare pentru apă minerală terapeutică şi dioxid de carbon în perimetrul Izvorul 3 - Slănic Moldova, judeţul Bacău, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021

Hotarirea 57/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii, situate în judeţele Bihor, Alba, Vrancea, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Dolj, Prahova, Galaţi, Timiş şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

publicat in M.Of. 205 din 02-mar-2021