Rasfoire documente

Raportul 2.824/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vasiliev Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 2.505/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlaşin Nicolae-Andrei, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 2.498/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Viţelar Ilie-Dorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 2.079/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vereşezan Grigore, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.913/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neşculescu Andrei-Ionuţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.910/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mitrea Ştefan Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.909/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Galan Adrian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.905/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Onisie Maria, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.904/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nedea Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.902/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihalescu Ilie, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.898/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Maniliuc Corneliu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.897/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Hriţcan Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.543/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlad Adrian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 1.124/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stan Olivia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 497/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vălimăreanu Iosif, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Raportul 33.620/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vajda Gyorgy-Zsoli, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Ordinul M.39/2021 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.128/2003 privind stabilirea perioadei pentru care se elaborează planurile cu principalele activităţi ale instituţiilor militare de învăţământ

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Decizia 805/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021

Decizia 738/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. d) şi ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

publicat in M.Of. 193 din 26-feb-2021