Rasfoire documente

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Ordinul 2.617/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Actul din 2021 Prospect de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Ordinul 230/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii martie 2021

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Ordinul 229/2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 1-19 martie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor Publice, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021

Decizia 782/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (10) şi ale art. 43 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 190 din 25-feb-2021