Rasfoire documente

Decizia 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 67/2020 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Ordinul 2.223/2020 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 694/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021

Decizia 337/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 şi ale art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 19 din 08-ian-2021