Rasfoire documente

Ordinul 6.495/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şişeşti cu satele aparţinătoare Şişeşti, Plopiş, Dăneşti, Şurdeşti, Negreia, Bontăieni, Cetăţele, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Ordinul 6.494/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi satele aparţinătoare Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi Ulmoasa, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Ordinul 387/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Ordinul 257/2021 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Decizia 162/2021 privind numirea doamnei Corina Licea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Decizia 161/2021 pentru încetarea efectelor Deciziei prim-ministrului nr. 131/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Corneliu Stanca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Hotarirea 65/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Decizia 854/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (9), ale art. 4251 alin. (4) şi ale art. 475 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Decretul 153/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021

Decretul 152/2021 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 196 din 26-feb-2021