Rasfoire documente

Circulara 6/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea Mitropolitului Bartolomeu Anania

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 1.454/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Oprea Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 986/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Oros Adrian-Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.719/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Miclăuş Flore, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.718/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pazman Emeric, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.645/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nemeş Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.625/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ormeny Gergely Ferencz, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.586/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moiş Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.585/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihoc Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.183/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petrescu Marcel Lucian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.135/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nemeş Francisc Robert, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 33.078/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nonn Arpad Ernest, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 32.925/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Paşca Dorin-Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 32.922/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moldovan Vasile-Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 32.903/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Orzac Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 32.902/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihalik Ingeborg, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Raportul 32.893/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihalca Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2021

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Actul din 2021 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2021

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Ordinul 253/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2021

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Ordinul 234/2021 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021

Decizia 817/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1-4 şi 7-9 din capitolul II ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 195 din 26-feb-2021