Rasfoire documente

Ordinul 6472/2021 privind prelungirea instituirii carantinei zonale pentru localitatea Gârdani, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Ordinul 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 147/2021 privind menţinerea domnului Cătălin Popescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 146/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 145/2021 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 144/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Mihăilă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 143/2021 pentru numirea doamnei Csilla Hegedus în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 142/2021 pentru eliberarea doamnei Liliana Anghel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Hotarirea 49/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Hotarirea 47/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Richard II Patrick Neal

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 896/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 alin. 1 pct. 5 şi ale art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021

Decizia 823/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 182 din 23-feb-2021