Rasfoire documente

Ordinul M.9/2021 privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al ministrului apărării naţionale nr. 363/M.29/1995 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.822/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nistor Ciprian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.813/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Frumosu Petrică-Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.805/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Breabăn Raducu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.745/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Agrigoroaei Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.744/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Baranai Mircea, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.743/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Bodnar Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.742/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cazac Dragoş, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.741/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ciocan Neculai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 33.161/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roşoiu Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 32.689/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rotaru Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 32.686/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Haralambie Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 32.684/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihalea Iliuţă, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 32.682/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ghiţă Marian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 32.681/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cojocariu Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 32.665/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Costache Vasile-Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Raportul 31.797/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rişcău Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Decizia 10/2CN/2021 privind organizarea şi desfăşurarea on-line a şedinţelor Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Ordinul 203/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Ordinul 168/2021 privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al ministrului apărării naţionale nr. 363/M.29/1995 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Ordinul 30/2021 pentru completarea art. 28 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021

Decizia 673/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2021