Rasfoire documente

Statut din 2021 al Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 1.167/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pătraşcu Carmen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 1.165/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pârvan Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 1.043/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Martin Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 1.036/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Munteanu Cerasela-Ramona-Ionela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 1.028/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marin Liviu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 297/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Paşcu Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 33.539/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Milodin Grigore-Mircea, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 33.538/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pîrvuleţ Cristian-Mircea, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 33.342/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nigel Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 33.298/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nicolescu Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 33.296/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mosor Aurel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 32.654/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petroşan Neculai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 32.653/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mititelu Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 32.644/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matetovici Mircea, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 32.640/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mărgărit Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Raportul 32.046/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Peiu Vlad-Pantilimon, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Hotarirea 12/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Ordinul 35/2021 privind constituirea Consiliului Naţional al Siguranţei Pacientului şi aprobarea Statutului acestuia

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Ordinul 25/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021

Ordinul 3.343/2020 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală cartier Siliştioara, oraşul Corabia, judeţul Olt, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Monumentul Independenţei, în categoria III - for public, m - monument, grupa B

publicat in M.Of. 180 din 23-feb-2021