Rasfoire documente

Ordinul 10/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 214/2020 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Ordinul 9/2021 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2020

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Ordinul 2.905/2018 privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală Str. Dobrogei nr. 6, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Casa fostă Kraus, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Decizia 151/2021 pentru numirea domnului Adrian-Ştefan Cîrstea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Decizia 150/2021 privind eliberarea domnului Dragoş-Florin Coman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Decizia 149/2021 privind numirea domnului Csongor Oltean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Decizia 148/2021 privind eliberarea doamnei Andra-Mihaela Costache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Hotarirea 51/2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea angajaţilor din Complexul Energetic Hunedoara

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021

Hotarirea 22/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 187 din 24-feb-2021