Rasfoire documente

Legea 7/2021 pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Ordonanta urgenta 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a Programului naţional pilot de tip ''Şcoala după şcoală'', pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Decizia 60/2021 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a articolului unic al Legii pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor referitor la sintagma ''preexistent calităţii de asigurat''

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Ordinul 3.300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip ''Şcoala după şcoală'', pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Hotarirea 23/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Hotarirea 21/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei Deputaţilor la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Hotarirea 11/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Hotarirea 10/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Hotarirea 9/2021 pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021

Decretul 151/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 186 din 24-feb-2021