Rasfoire documente

Raportul 1.250/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Porumb Marian Mihai, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.239/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Motîrţă Norica, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.233/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Muhscină Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.226/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ploscaru Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.211/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Felicia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.209/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mirea Paraschiv, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.208/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popescu George-Andrei, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 1.178/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neda Doru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 33.804/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popescu Vasile-Petru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 33.800/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Olarean Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 33.788/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Oprea Oliver, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 33.778/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mincă Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 33.777/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Murad Mohammad, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 33.737/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moglan Dumitru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 32.818/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mina Ionel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Raportul 32.033/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moţi Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Decizia 182/2021 privind sancţionarea cu suspendarea activităţii a Societăţii Avn Training - S.R.L., precum şi stabilirea unei obligaţii în sarcina acesteia

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Ordinul 218/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.582/2020 privind aprobarea preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei de import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Hotarirea 46/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Shennan Stephen Ross

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Hotarirea 45/2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Umaga Siaki Jack

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Hotarirea 44/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei'', judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021

Hotarirea 43/2021 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA'' şi transmiterea acestuia în administrarea Aeroclubului României

publicat in M.Of. 184 din 24-feb-2021