Rasfoire documente

Ordinul 178/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Ordonanta urgenta 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Ordinul 188/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Ordinul 207/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Ordinul 203/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ''Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate''

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Decizia 141/2021 privind numirea domnului Paul Ene în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Decizia 140/2021 pentru numirea domnului Robert-Eugen Szep în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Decizia 139/2021 privind numirea domnului Liviu Bostan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Decizia 138/2021 privind eliberarea domnului Liviu Bostan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Decizia 137/2021 privind eliberarea domnului Eugen Ştefan-Dorel Cojoacă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021

Decizia 870/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b), ale art. 9 lit. a) şi ale art. 42 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale art. 42 alin. (1) pct. 1 şi pct. 13, ale art. 44, art. 46 şi art. 47 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 174 din 19-feb-2021