Rasfoire documente

Hotarirea 15/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 1.361/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Radu George, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 1.360/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petre Nicoleta, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 1.287/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nuţu Costache, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 1.148/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Păduraru Sebastian-Nicuşor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 1.146/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Radu Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 709/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Ştefan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 348/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Popa Cătălin-Aurel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 33.589/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pop Victor-Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 33.145/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rus Irina, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 33.144/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Onica Răzvan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 33.143/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Onea Mircea-Laurenţiu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 32.735/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Procop Ionuţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 32.734/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Preda Ştefănache, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 32.040/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Niţu Costin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 32.039/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pană Stelică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Raportul 32.015/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rusu Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Ordinul 202/2021 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2021, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Ordinul 22/2021 privind procedura de verificare a declaraţiilor de susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească europeană şi de eliberare a certificatului de confirmare a numărului de declaraţii de susţinere valabile pentru România

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021

Decretul 110/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2021