Rasfoire documente

Procedura din 2021 de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

publicat in M.Of. 143 din 11-feb-2021

Ordinul 475/C/2021 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

publicat in M.Of. 143 din 11-feb-2021

Ordinul 107/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 143 din 11-feb-2021

Ordinul 26/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 3 februarie 2021

publicat in M.Of. 143 din 11-feb-2021

Decizia 815/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 143 din 11-feb-2021