Rasfoire documente

Ordinul 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Decizia 1/1AGN./2021 privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 808/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tudorache Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 798/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Teodoroiu Radu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 785/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rainer Alida, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 783/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Staicu Grigore, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 778/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rotaru Daniela, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 33.576/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Szabo Zsolt, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 33.327/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Radu Aurora, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 33.279/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şerban Stelică, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.813/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Radu Răzvan-Gabriel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.772/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Safta Ion-Laurenţiu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.720/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Spătar Alexandru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.719/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sabou Adrian-Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.716/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Terec Ioan-Eugen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.715/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Thira Florin-Radu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 32.082/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoica Marian-Sabarus, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Raportul 31.866/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sandu Gabriel-Dănuţ, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021

Ordinul 3.229/2021 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021

publicat in M.Of. 142 din 11-feb-2021