Rasfoire documente

Raportul 812/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Grosu Romeo, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 801/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilinca Dorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 781/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ghergu Ilie, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.545/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilie Ionuţ Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.282/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Grăjdan Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.326/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Grama Mariana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.324/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilie Rozica, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.115/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dobre Dan George, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.114/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Furculescu Florian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 33.113/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Dumitraşcu Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 32.882/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gâjman Doru, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 32.767/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ioniţă Răzvan-Stelian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 32.563/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ilie Tudor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 32.562/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ionaş Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 32.088/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Drăghici Emil, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Raportul 31.452/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Irimia George-Lucian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Decizia 2/1AGN/2021 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Sentinta civila 3.284/2017 privind anularea unor acte administrative

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Incheiere din 2017 având ca obiect ''anulare act administrativ''

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021

Ordinul 476/C/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 482/C/2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei

publicat in M.Of. 141 din 11-feb-2021