Rasfoire documente

Ordinul 127/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Decizia 154/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj IDEAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 1.332/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sîrboiu Gabriel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 1.276/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şerbănescu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 1.272/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Priboi Florina Carmen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 1.271/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Petrache Viorel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 1.008/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şercăianu Oana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 973/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rogojînaru Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 956/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Solomon Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 740/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Răducea Isidor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 361/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simoiu Adimaria-Claudia-Luminiţa, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 33.493/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Rizea Anghel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 33.476/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Simonis Gerald-Oscar, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 32.999/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Silegeanu Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 32.969/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Roşu Călin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 31.785/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Răcăreanu Marin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 31.084/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şipeţan Marinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Raportul 30.842/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sîsîiac Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Ordinul 140/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Ordinul 47/2021 pentru modificarea Metodologiei pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 1.441/2020

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021

Decizia 768/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 146 din 12-feb-2021