Rasfoire documente

Ordinul 119/2021 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decizia 117/2021 privind exercitarea funcţiei de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decizia 116/2021 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului Ilie-Dan Barna domnului Septimiu-Rareş Szabo pe domeniul investiţiilor şi fondurilor europene

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decizia 24/2020 [A] referitoare la soluţionarea recursului în interesul legii privind următoarea problemă de drept: Interpretarea sintagmei ''aceeaşi pricină'', care îl face pe judecător incompatibil în temeiul art. 41 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, în situaţia în care este învestit să judece o cale extraordinară de atac (revizuire sau contestaţie în anulare) împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel/recurs şi dacă, în temeiul art. 41 alin. (1) raportat la art. 42 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, judecătorul care a pronunţat decizia din apel este incompatibil absolut să soluţioneze cererea de revizuire/contestaţie în anulare, exercitată împotriva deciziei date în recursul declarat împotriva deciziei sale din apel

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decizia 118/2021 privind numirea doamnei Simona-Carmen Fătu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decretul 109/2021 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decretul 108/2021 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decretul 107/2021 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021

Decretul 106/2021 privind conferirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant

publicat in M.Of. 144 din 11-feb-2021