Rasfoire documente

Decizia 6/2021 privind constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.268/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stancu George, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.267/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ştefan Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.162/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ştefănescu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.145/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stănescu Nelu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.030/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Şerban Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.027/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Pocora Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 1.007/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ştefanache Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 714/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent State Nicolae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 707/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoian Marius, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 375/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Scorţanu Romeo, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 365/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stanciu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 33.537/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Racea Tudor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 33.165/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoian Letiţia, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 32.736/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sfat Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 32.041/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stan Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Raportul 32.020/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sechelariu Sergiu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Decizia 4/2CN/2021 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 9/2CN/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile parţiale organizate până la expirarea mandatului 2019-2023 al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, la nivel local şi naţional

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Ordinul 543/C/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.415/C/2018

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Ordinul 100/2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021

Ordinul 99/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

publicat in M.Of. 136 din 10-feb-2021