Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Ordinul 98/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decizia 114/2021 privind numirea domnului Matuz Adrian-Zsolt în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decizia 113/2021 privind numirea domnului Ovidiu-Mircea Ursuţa-Dărăban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decizia 112/2021 privind numirea domnului Marius Vulcan în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Hotarirea 29/2021 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 noiembrie 2020 şi la 26 noiembrie 2020 şi la Bruxelles la 20 noiembrie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decizia 742/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) şi ale art. 19 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale notei de la anexa nr. VIII capitolul I lit. A (Salarizarea funcţionarilor publici), secţiunea a II-a (Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale), tabelul de la litera a) (Funcţii publice de conducere) la Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decretul 105/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decretul 104/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Decretul 103/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Hotarirea 5/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021