Rasfoire documente

Ordinul 379/C/2021 privind condiţiile de acordare, pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Ordinul 103/2021 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Instructiuni din 2021 privind Sistemul de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Ordinul M.20/2021 pentru aprobarea Instrucţiunii privind Sistemul de management al achiziţiilor de echipamente militare destinate înzestrării

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Hotarirea 19/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021