Rasfoire documente

Ordinul 107/2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Ordonanta urgenta 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Decizia 105/2021 pentru numirea domnului Antal Szabolcs Barabasi în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Decizia 104/2021 privind numirea doamnei Annamaria Bogya în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Decizia 812/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din capitolul VIII secţiunea a 3-a din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Decizia 745/2020 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 551 alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. a) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021

Decizia 659/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 121 din 04-feb-2021