Rasfoire documente

Hotarirea 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 1.517/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Sima Valeriu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 1.512/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoica Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 1.370/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zberea Florin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 1.159/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Voichiţa Doinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 1.138/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoenescu Iulian-Eugen, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 990/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tripon Gavril, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 886/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tăbăcaru Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 846/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stan Claudiu-Ştefan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 837/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Toader Aurelian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 826/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Stoica Valentin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 822/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Tudor Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 33.475/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Zoescu Mariana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 33.189/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vodicean Ioan, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 33.036/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Teişanu Cătălin-Marius, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 32.016/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlad George-Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Raportul 31.784/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Vlad Mariana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Ordinul 104/2021 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0276 Albeşti

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Procedura din 2021 privind finalizarea dosarelor de candidat şi efectuarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de formare iniţială a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate prevăzute în Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Ordinul M.29/2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Hotarirea 30/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021