Rasfoire documente

Ordinul 173/2021 pentru aprobarea Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Metodologie din 2021 de expertizare psihiatrică a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Ordinul 2.432/2021 pentru constituirea Comisiei medicale de specialitate şi a Comisiei medicale de specialitate pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Ordinul 6/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Metodologie din 2021 de expertizare psihiatrică a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Ordinul 4734/C/2021 pentru constituirea Comisiei medicale de specialitate şi a Comisiei medicale de specialitate pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Regulament din 2021 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Ordinul 3.725/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Decizia 601/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Decizia 447/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 136^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021