Rasfoire documente

Ordinul 1.039/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 1.454/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 116/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 1.293/2021 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 1.165/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 1.120/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 674/2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea examenului de competenţă profesională

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Ordinul 673/2021 pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Decizia 489/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Decretul 1.133/2021 pentru numirea în funcţie a unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Decretul 1.131/2021 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Hotarirea 80/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021

Hotarirea 79/2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 1126 din 25-noi-2021