Rasfoire documente

Decizia 21/2021 [R] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 9 şi art. 116 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Procedura din 2021 de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ''Din grijă pentru copii''

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Hotarirea 60/2021 privind aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - ''Din grijă pentru copii''

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Contract-Cadru din 2021 pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Ordinul 206/2021 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.235/2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.229/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021

Hotarirea 1.216/2021 privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

publicat in M.Of. 1114 din 23-noi-2021