Rasfoire documente

Ordinul 1430/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2021

Ordinul 1.363/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2021 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2021

Actul din 2021 Termenele şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor care deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2021

Ordinul 294/2021 privind aprobarea termenelor şi condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru organizarea cursurilor de reinstruire a clasificatorilor care deţin atestat şi pentru organizarea cursurilor de standardizare pentru evaluarea omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2021

Hotarirea 1.203/2021 privind aprobarea modificării denumirii şi adresei poştale ale unor bunuri imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, precum şi pentru aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prin acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului ''Petrom'' - S.A. Bucureşti către Societatea Dacian Petroleum - S.R.L.

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2021

Decizia 593/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1100 din 18-noi-2021