Rasfoire documente

Ordinul 1.048/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Ordinul 2.633/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Ordinul 1.924/2021 privind aprobarea Planului de management al siturilor Natura 2000 - ROSPA0139 Piemontul Munţilor Metaliferi - Vinţu (incluzând rezervaţia naturală 2.519 Măgura Uroiului) şi ROSCI0419 Mureşul Mijlociu - Cugir

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Decizia 30/2021 privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 22.852/2020 pentru explorarea resurselor de lignit în perimetrul Dealul Tămăşeştilor, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea KAUFOF COM - S.R.L.

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Decizia 572/2021 privind numirea domnului Jean Dănuţ Cărbunaru în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, purtător de cuvânt al Guvernului

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Decizia 571/2021 pentru numirea domnului Mircea Abrudean în funcţia de şef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Decizia 570/2021 privind eliberarea domnului Mircea Abrudean din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Decretul 1.273/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie- 14 octombrie 2022), semnat la Geneva la 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Legea 284/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva la 30 iunie 2021

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Decretul 1.272/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021

Legea 283/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1161 din 07-dec-2021