Rasfoire documente

Actul din 2021 Structura dosarului profesional

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Procedura din 2021 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Procedura din 2021 de acreditare/reacreditare a lectorilor implicaţi în furnizarea de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Procedura din 2021 de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Decizia 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Decizia 670/2021 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''la înscrierea iniţială la pensie'' din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la pensiile pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite anterior acestei date

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Decizia 630/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021

Decizia 575/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 1157 din 06-dec-2021