Rasfoire documente

Norma din 2021 privind dotarea camerelor de infirmerie, a camerelor de separare ori a camerelor de tranzit, precum şi amenajarea şi dotarea camerelor de protecţie destinate cazării individuale a persoanelor private de libertate vulnerabile

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Decizia 1.066/2021 pentru aprobarea Normelor privind dotarea camerelor de infirmerie, a camerelor de separare ori a camerelor de tranzit, precum şi amenajarea şi dotarea camerelor de protecţie destinate cazării individuale a persoanelor private de libertate vulnerabile

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Ordinul 335/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Decizia 568/2021 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Decizia 637/2021 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) şi ale art. 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Decizia 527/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Decizia 518/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021

Decretul 1.274/2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 1155 din 06-dec-2021