Rasfoire documente

Procedura din 2021 de acordare a derogării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice

publicat in M.Of. 1154 din 06-dec-2021

Ordinul 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 1154 din 06-dec-2021

Ordinul 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1154 din 06-dec-2021

Decizia 444/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, precum şi ale art. 479 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1154 din 06-dec-2021

Decizia 351/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1154 din 06-dec-2021