Rasfoire documente

Dispozitia 37/2021 pentru abrogarea unor dispoziţii emise de către preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Regulamentul 18/2021 cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre cu privire la distribuţia titlurilor de participare, precum şi cu privire la procedura de notificare de către administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre a activităţii de premarketing

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Ordinul 3.712/2021 pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipal Curtea de Argeş

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Ordinul 1.415/2021 pentru aprobarea Programului de restructurare al Societăţii ''Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Ordinul 220/2021 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare şi a unei licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Decizia 603/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Decizia 599/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi şi alin. (2) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021

Decizia 550/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 1150 din 03-dec-2021