Rasfoire documente

Raportul 811/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marin Sorin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 789/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mănica Ion, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 776/2021 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Năstase Niculae, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 33.773/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mocanu Nicolae-Costinel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 33.579/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Nagy Lajos, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 33.329/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Martac Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 33.323/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lazăr Nicolae Daniel, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 33.075/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Matei Tudor, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 32.811/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mei-Roşu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 32.808/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Moldoveanu Ioan-Alin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 32.764/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Neagu Ioana, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 32.763/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Minculeţ Bogdan-Cristian, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 32.718/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mate Radu, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 32.081/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marcu Constantin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 31.448/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mihai Cătălin, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Raportul 30.372/2020 privind verificarea legalităţii veniturilor şi cheltuielilor electorale ale candidatului independent Mucileniţa Vasile, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Ordinul 3.173/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Ordinul 20/2021 privind aprobarea transferului drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate prevăzute în licenţele de concesiune pentru exploatarea argilei comune nr. 1.448/2000 şi nr. 15.428/2012, aferente perimetrelor Sighişoara-Dealul Viilor, judeţul Mureş, şi Bodoc-Siceram, judeţul Covasna

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021

Decizia 833/2020 [R/R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare şi ale art. 58^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 114 din 03-feb-2021