Rasfoire documente

Decizia 1.304/2021 privind autorizarea Societăţii CORPORATE RISK INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Ordinul 7.983/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bâlvăneşti, cu satele aparţinătoare Bâlvăneşti, Bâlvăneştii de Jos, Călineştii de Jos, Călineştii de Sus şi Pârlagele, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Ordinul 1.345/2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Sulina, aparţinând S.C. A.S.P.L. Sulina - S.R.L. Sulina, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.147/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.146/2021 privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu (UM 0815 Sibiu)

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.145/2021 pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.143/2021 privind desfiinţarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.142/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul Nireş, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Decizia 460/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (4) teza a doua şi alin. (6), precum şi ale art. 15 alin. (3) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021

Decizia 417/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1035 din 29-oct-2021