Rasfoire documente

Ordinul 1.342/2021 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2021

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Ordinul 1.341/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii noiembrie 2021

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.148/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul Bocşa Sud, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Hotarirea 1.140/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de gips din perimetrul Dumbrava-Căpuşu, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Hotarirea 126/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind obligaţiunile verzi europene - COM (2021) 391 final

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Hotarirea 125/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce priveşte instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană - COM (2021) 281 final

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Ordinul 1.935/2021 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021

Ordinul 1.450/2021 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 1034 din 29-oct-2021