Rasfoire documente

Dispozitia 31/2021 privind abrogarea Dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2016 pentru recunoaşterea fenomenului alienării parentale/părinteşti şi prevederilor Protocolului privind recunoaşterea alienării parentale, încheiat între Institutul de Psihologie Judiciară şi Asociaţia Română pentru Custodie Comună

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021

Hotarirea 180/2021 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021

Decizia 58/2021 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 63 alin. (12) teza întâi din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021

Hotarirea 1.122/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021

Hotarirea 1.121/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''General Magheru'' al Judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021

Hotarirea 1.120/2021 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021

Decizia 672/2021 [A] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 1030 din 28-oct-2021