Rasfoire documente

Ordinul 111/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Ordinul 1.518/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.890/2016

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Instructiuni din 2021 privind conţinutul documentaţiilor pentru avizarea metodelor de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Ordinul 192/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul documentaţiilor pentru avizarea metodelor de exploatare cadru în mine şi cariere/balastiere

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Hotarirea 1.150/2021 privind plata contribuţiei financiare restante pentru anul 2018 şi plata parţială a primei tranşe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Hotarirea 1.149/2021 privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României la bugetul Comunităţii Democraţiilor (CoD)

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Hotarirea 1.139/2021 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României, pentru anul 2020, necesare funcţionării Secretariatului Organismului de Coordonare al Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021

Decizia 269/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 1028 din 28-oct-2021