Rasfoire documente

Decizia 529/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Casei Naţionale de Pensii Publice

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 528/2021 privind numirea doamnei Marioara-Artemis Gătej în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 527/2021 privind numirea domnului Ion Vasile în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 526/2021 privind eliberarea domnului Gheorghe Alecsei din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 525/2021 privind numirea domnului Antipa Andrei Liviu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 524/2021 privind revocarea domnului Ion Vasile din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 523/2021 privind numirea domnului Mihai Ponea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021

Decizia 431/2021 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), ale art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) şi (4), ale art. 8 alin. (5), ale art. 10 alin. (1) şi ale art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 1027 din 27-oct-2021