Rasfoire documente

Ordinul 316/2021 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna octombrie 2021

publicat in M.Of. 1026 din 27-oct-2021

Ordinul 2.294/2021 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 1026 din 27-oct-2021

Decizia 522/2021 privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 1026 din 27-oct-2021

Decizia 521/2021 privind revocarea domnului Romulus Bulacu din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 1026 din 27-oct-2021

Decizia 464/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 1026 din 27-oct-2021

Decizia 438/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (3) şi ale art. 272 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 1026 din 27-oct-2021