Rasfoire documente

Ordinul 887/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Ordinul 1.285/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Regulament din 2021 pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Ordinul 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Ordinul M.189/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Ordinul 93/2021 pentru aprobarea Ghidului şi a documentarului de finanţare nerambursabilă - D.R.R.M. 2021

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021

Hotarirea 1.079/2021 privind înscrierea unor imobile situate în oraşul Lipova, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1024 din 27-oct-2021