Rasfoire documente

Ordinul 1.301/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 1023 din 27-oct-2021

Ordinul 812/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 1023 din 27-oct-2021

Ordinul 188/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale ''Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA'' - S.A.

publicat in M.Of. 1023 din 27-oct-2021

Hotarirea 1.080/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ''Regina Maria'', pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 1023 din 27-oct-2021

Decizia 479/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României şi ale art. 51 lit. a) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României

publicat in M.Of. 1023 din 27-oct-2021

Decizia 305/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 1023 din 27-oct-2021