Rasfoire documente

Ordinul 885/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Ordinul 1.289/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Ordinul 1.338/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2021 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Ordinul M.187/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Acord din 2020 între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Hotarirea 1.095/2021 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor din învăţământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021

Hotarirea 1.082/2021 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA

publicat in M.Of. 1019 din 26-oct-2021